Tel.: 0905 366 610

Termíny dodania

Preklad textu do 1500 slov (cca. 6 normostrán)

Bežný termín: 1-2 pracovné dni*

Expresný termín: do 24 hodín

Ak potrebujete preložiť dlhšie texty, urobíme vám na požiadanie kalkuláciu obsahujúcu aj termíny dodania.

 

 

 

Preklad si môžete vyzdvihnúť buď osobne u mňa v kancelárii alebo vám ho pošlem poštou.

 

*Vysvetlivka: Bežný časový limit vyhotovenia prekladu je 6 NS za jeden pracovný deň. Ak objednávateľ zadá objednávku na preklad po 12.00, za deň prevzatia textu sa považuje nasledujúci pracovný deň.

 

Som úradná prekladateľka č. 970792 zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministerstvom spravodlivosti SR.

 

Ďalej ma nájdete v Registri úradných prekladateľov.

 

Svoju prácu konzultujem s kolegami prekladateľmi na Proz.com