Tel.: 0905 366 610

Úradná prekladateľka z a do anglického jazyka

Prečo u mňa?

Prečo u mňa?

Vzdelanie a prax

  • od roku 2000 - prekladateľka na voľnej nohe, na základe živnostenského oprávnenia
  • od roku 2006 - úradná prekladateľka vymenovaná ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

V roku 2000 som absolvovala štúdium anglického jazyka - odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2006 som vykonala odbornú skúšku, na základe ktorej ma ministerstvo spravodlivosti SR vymenovalo za úradnú prekladateľku.

S prekladmi úradných/súdnych textov a textov obsahujúcich odbornú terminológiu mám bohaté skúsenosti. Moje služby vyhľadávajú súkromné osoby, firmy aj štátne organizácie.

Skúsenosti s práciu prekladateľa ma naučili, že okrem terminologickej vernosti prekladu je rovnako dôležité aj to, aby zákazník dostal preklad v dohodnutom termíne. Preto je mojou prioritou dodať text vtedy, keď ho klient potrebuje.

Úradné/súdne preklady

Výhodou pre vás je, že moja kancelária sa nachádza v centre Bratislavy. V okolí sídlia rôzne inštitúcie, organizácie a ministerstvá, ktoré možno budete v rovnakom čase potrebovať.

Odborné preklady

Uvedomujem si, že aj pri prekladoch, ktoré nevyžadujú okrúhlu pečiatku je dôležitá konzistentnosť originálu a prekladu. Rovnako podstatný pre klienta je čas. Mojou mantrou je "dodať preklad v dohodnutom čase".

 

Som úradná prekladateľka č. 970792 zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministerstvom spravodlivosti SR.

 

Ďalej ma nájdete v Registri úradných prekladateľov.

 

Svoju prácu konzultujem s kolegami prekladateľmi na Proz.com