Tel.: 0905 366 610

Ako objednať

Ako to vyzerá v praxi

Tento typ dokumentu vyzerá tak, že listinu v pôvodnom jazyku prekladateľ spojí s prekladom trikolórovou stužkou.  Ďalej k celému dokumentu v záverečnej časti pripojí tzv. prekladateľskú doložku, okrúhlu pečiatku a podpis. Prekladateľská doložka obsahuje potvrdenie prekladateľa, že preklad textu súhlasí s originálom, poradové číslo prekladu a dátum vyhotovenia prekladu.

Ako vyzerá preklad zviazaný s originálom+preukaz prekladateľa

Súdny preklad musí byť VŽDY zviazaný s dokumentom, z ktorého bol samotný preklad vyhotovený, a to preto, aby mohol úradný prekladateľ v doložke vyhlásiť, že preklad súhlasí s originálom a potvrdiť to svojou úradnou pečiatkou prekladateľa a svojím podpisom. Takýto dokument odovzdáte inštitúcii, ktorá ho vyžaduje.

Čo potrebujete vedieť pred objednaním úradného prekladu

Do kancelárie prekladateľa treba priniesť dokument, ktorý chcete preložiť. Väčšinu dokumentov budete ešte v budúcnosti potrebovať (napr. rodný list, diplom a pod.), niektoré naopak už nie.

Máte teda na výber 3 možnosti:

1. doniesť originál dokumentu

2. doniesť notársky osvedčenú kópiu originálu

3. doniesť obyčajnú kópiu originálu

Prekladateľ zviaže preklad s dokumentom, ktorý prinesiete. S čím sa bude preklad viazať sa opýtajte inštitúcie, ktorej budete preklad odovzdávať. Je potrebné sa na príslušnom mieste vopred informovať, ušetríte čas aj peniaze na prípadné poplatky za kopírovanie a osvedčovanie u notára.

Ak plánujete úradný preklad použiť v zahraničí, musí byť kópia osvedčená notárom, nie iným pracovníkom notárskej kancelárie.

V prípade, že potrebujete osvedčiť dokument v anglickom jazyku, treba vyhľadať notára, ktorý má oprávnenie takéto dokumenty osvedčiť. V blízkosti našej kancelárie sa nachádza notárska kancelária, v ktorej vám overia doklady v slovenskom aj v anglickom jazyku - pozri tu.

 

Som úradná prekladateľka č. 970792 zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministerstvom spravodlivosti SR.

 

Ďalej ma nájdete v Registri úradných prekladateľov.

 

Svoju prácu konzultujem s kolegami prekladateľmi na Proz.com