Tel.: 0905 366 610

Kde ma nájdete

Mgr. Andrea Hoffmanová, Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

Email: andreahoffmanova@yahoo.com 

Tel.: +421 905 366 610

 

Som úradná prekladateľka č. 970792 zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministerstvom spravodlivosti SR.

 

Ďalej ma nájdete v Registri úradných prekladateľov.

 

Svoju prácu konzultujem s kolegami prekladateľmi na Proz.com