Tel.: 0905 366 610

Kde ma nájdete

Mgr. Andrea Hoffmanová, Krasovskeho 14 (čierna budova pri Auparku), 851 01 Bratislava 

Na tejto adrese sa nenachádzam pravidelne, je možné, že ma tu bez ohlásenia vašej návštevy vopred nenájdete.
Miesto a čas odovzdania/prevzatia dokumentov si dohodneme telefonicky alebo emailom.

Email: andreahoffmanova@yahoo.com 

Tel.: +421 905 366 610

 

Som úradná prekladateľka č. 970792 zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministerstvom spravodlivosti SR.

 

Ďalej ma nájdete v Registri úradných prekladateľov.

 

Svoju prácu konzultujem s kolegami prekladateľmi na Proz.com