Certified translator from and into English

Why me?

Why me?

Education and professional experince

  • 2000 onwards - freelance translator, self-employed status
  • 2006 onwards - certified translator appointed by the ministry of justice of Slovakia

V roku 2000 som absolvovala štúdium anglického jazyka - odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2006 som vykonala odbornú skúšku, na základe ktorej ma ministerstvo spravodlivosti SR vymenovalo za úradnú prekladateľku.

S prekladmi úradných/súdnych textov a textov obsahujúcich odbornú terminológiu mám bohaté skúsenosti. Moje služby vyhľadávajú súkromné osoby, firmy aj štátne organizácie.

Skúsenosti s práciu prekladateľa ma naučili, že okrem terminologickej vernosti prekladu je rovnako dôležité aj to, aby zákazník dostal preklad v dohodnutom termíne. Preto je mojou prioritou dodať text vtedy, keď ho klient potrebuje.

Úradné/súdne preklady

Výhodou pre vás je, že moja kancelária sa nachádza v centre Bratislavy. V okolí sídlia rôzne inštitúcie, organizácie a ministerstvá, ktoré možno budete v rovnakom čase potrebovať.

Odborné preklady

Uvedomujem si, že aj pri prekladoch, ktoré nevyžadujú okrúhlu pečiatku je dôležitá konzistentnosť originálu a prekladu. Rovnako podstatný pre klienta je čas. Mojou mantrou je "dodať preklad v dohodnutom čase".

Potrebujete úradný preklad?

Potrebujete úradný preklad?