Tel.: 0905 366 610

Ceny za preklady

Základom pre výpočet konečnej ceny je 1 normostrana (1800 znakov vrátane medzier) cieľového textu.

Minimálna cena pre úradné aj neúradné/odborné preklady je 20,00 Eur.

 

Úradný preklad z a do anglického jazyka

Ceny za stranu

Bežný termín

20,00 €

Expresný termín

25,00 €

Korektúra – malé zmeny

 5,00€

Korektúra – veľké zmeny

20,00 €

Ďalšia kópia prekladu

  2,66 €* / úkon

 

Tieto dokumenty budete mať preložené za 20,00 Eur:

  • maturitné vysvedčenie
  • rodný list
  • výpis z registra trestov
  • vysokoškolský diplom a pod.

 

Na vypracovanie cenovej ponuky potrebujem vedieť nasledujúce údaje:

  • že ide o úradný preklad 
  • počet vyhotovení prekladu
  • z akého jazyka do akého jazyka sa bude prekladať
  • s čím sa bude preklad viazať (originál, notársky overená kópia)
  • spôsob a termín doručenia listiny
  • spôsob vyzdvihnutia prekladu (osobne, poštou)
  • kontakt na vás pre prípadné doplňujúce otázky (hlavne tel. číslo) 
  • fakturačné údaje alebo adresu trvalého bydliska

Keď od vás dostanem všetky uvedené informácie, čo najskôr pripravím ponuku ceny a termín dodania. Ak budete s mojou ponukou spokojní, stačí e-mailom potvrdiť, že súhlasíte. Vtedy považujem objednávku za záväznú a začnem pracovať na preklade.

 

 

Som úradná prekladateľka č. 970792 zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministerstvom spravodlivosti SR.

 

Ďalej ma nájdete v Registri úradných prekladateľov.

 

Svoju prácu konzultujem s kolegami prekladateľmi na Proz.com